Data powołania konsorcjum inwestycyjnego
o nazwie Grupa Wielkopolska ,, GW,, - 22 luty 2010 r.


Na spotkaniu założycielskim kilkanaście firm budowlanych i jedna projektowa
wypełniły deklaracje o przystąpieniu do porozumienia kooperacyjnego
o nazwie Grupa Wielkopolska ,,GW,,

Dotychczasowa współpraca kilkunastu firm przy realizacji inwestycji
przemysłowych przekształciła się w koncepcję powstania grupy inwestycyjnej
do realizacji od projektu, aż po ,, klucz,, inwestycji dla inwestorów polskich
i zagranicznych w szczególności realizacji inwestycji w budownictwie przemysłowym.
Kilka firm z grupy może przyjąć generalne wykonawstwo do realizacji projektu oraz
inwestycji wykorzystując duże doświadczenie własne oraz współpracujących firm.

W Grupie Wielkopolskiej ,, GW,, znajdują się małe oraz średnie firmy
z kapitałem polskim, które specjalizują się w poszczególnych elementach i robotach
związanych z cyklem inwestycyjnym w praktyce oznacza to,
że Grupa Wielkopolska ,,GW,, może zrealizować duże inwestycje od momentu
powstania koncepcji poprzez projektowanie, wykonanie wszystkich uzgodnień
w imieniu Inwestora, doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę,
a także przeprowadzenie realizacji inwestycji z nadzorem technicznym,
przygotowaniem pełnej dokumentacji odbiorowej i przekazaniem obiektu
do eksploatacji i użytkowania.

W założeniach uzgodniono, że oprócz budownictwa przemysłowego
Grupa Wielkopolska ,, GW,, będzie zajmować się inwestycjami związanymi
z budownictwem mieszkaniowym
wielorodzinnym i jednorodzinnym oraz inwestycjami dotyczącymi OZE i ekologią
czyli budową farm wiatrowych oraz pojedynczych turbin wiatrowych,
farm fotowoltaicznych, biogazowni, spalarni, montaż turbin wodnych na istniejących mostach, elektrowni wodnych oraz składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych z recyklingiem i ich gospodarczym wykorzystaniem.

Kompleksową ofertę realizacji inwestycji kierujemy do Inwestorów
polskich i zagranicznych wykorzystując doświadczenia kilkunastu firm
z terenu Wielkopolski w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, ogólnym, agrotechnicznym
oraz proekologicznym.

Grupa Wielkopolska ,,GW,, stawia na inwestycje realizowane
na strefach przemysłowych, a także na nowych podstrefach.
Każda z firm będących w konsorcjum inwestycyjnym Grupa Wielkopolska ,,GW,,
reprezentuje odrębną specjalizację lub branżę, a działając w kooperacji z pozostałymi
firmami w ramach Grupy Wielkopolskiej “GW” pod jednym wybranym
Generalnym Wykonawcą jest w stanie zaprojektować, wybudować i oddać do użytkowania
obiekty związane z budownictwem przemysłowym, meszkaniowym, ogólnym,
agrotechnicznym i proekologicznym.

Zapraszamy do współpracy.