Branża
Geodezja

Specjalizacja:
Geodezyjna obsługa inwestycji, opracowania katastralne

Dane teleadresowe:
Biuro Geodezji - Antoni Maćkowski
ul. Żelazna 6, 64-920 Piła

Rok założenia 01-07-1992
Doświadczenie w obsłudze:
- budowy dróg,
- budowy obiektów przemysłowych (Philips obsługa budowy magazynu o powierzchni
  2300 m2 wraz z infrastrukturą, rozbudowa pieca hutniczego).
- Nadzór inwestorski inwestycji w zakresie geodezji.

Opracowania katastralne:
- podziały nieruchomości, ustalenie stanu prawnego nieruchomości gruntowej
- opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych: analogowych, wektorowych (format dwg)

Zapraszamy do współpracy.