Branża
Budownictwo

Specjalizacja:
Kunstrukcje stalowe

Dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
Metalplast-Technika Sp. z o.o.
ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki

Oferta:
- hale i wiaty stalowe
- zadaszenia
- platformy, podesty
- schody stalowe
- drabiny zewnętrzne, wewnętrzne
- zbiorniki zasypowe
- rolotoki
- kabiny technologiczne (sortownicze, biurowe, sanitarne, pomieszczenia techniczne)

P.P.P. Metalplast-Technika powstało w roku 1992. Od początku swojej działalności oferowało
wykonanie i montaż prac w zakresie konstrukcji stalowych oraz systemów lekkiej obudowy.
W ostatnich latach skupiliśmy się na wykonawstwie konstrukcji stalowych dla linii
technologicznych w zakładach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem
przetwórstwa spożywczego. Idąc za potrzebami naszych Klientów w listopadzie 2009r.
rozpoczęliśmy budowę nowej hali produkcyjnej obejmującej zamkniętą komorę
lakierniczą i śrutownicę. P.P.P. Metalplast-Technika zatrudnia 17 osób.
Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem oraz kadrę
techniczną z wymaganymi uprawnieniami do prowadzonych przez nas robót.
Oferujemy wykonawstwo oraz usługi projektowe

W lipcu 2010r. uruchomiliśmy usługi śrutowania i malowania konstrukcji stalowych.
Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowoczesnej linii technologicznej
w skład której wchodzą:

- Przelotowe turbinowe urządzenie śrutujące do oczyszczania blach, profili i konstrukcji
stalowych poprzez obróbkę strumieniowo ścierną. Celem takiej obróbki jest odpowiednie
przygotowanie detali, polegające na dokładnym usunięciu wszelkich niepożądanych nalotów
jak rdza, zgorzelina, itp (maksymalne wymiary elementów czyszczonych: 1,5x0,5x12m)

- kabina lakierniczo - suszarnicza. Umożliwia nanoszenie wysokiej jakości
powłok lakierniczych oraz ich suszenie.
(maksymalne wymiary elementów malowanych: 3,5x3,5x13m)

Zapraszamy do współpracy.