Branża
Branża grzewczo-instalacyjna

Specjalizacja:
Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie kotłowni wodnych i parowych,
- Kompleksowo prowadzimy prace projektowe i budowlano/montażowe,
- Zapewniamy serwis kotłowni i instalacji,

Obszary naszych działań:
- Paliwa gaz, biogaz i olej opałowy przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć
  techniki cieplnej,
- Odzysk ciepła z procesów technologicznych i wykorzystanie na potrzeby własne zakładu,
- Modernizujemy kotłownie na węgiel dostosowując do wymagań ochrony środowiska
  i obowiązujących przepisów,

Dane teleadresowe:
SPAW Roman Szefer i S-ka s.k.

Opis, charakterystyka i historia firmy:
Styl działania, procedury:
- Współpracę rozpoczynamy od analizy potrzeb inwestora i możliwości technicznych
  przebudowy kotłowni i systemu grzewczego zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną
  na ten temat.
- Następnie przedstawiamy ofertę przebudowy nie tylko samej kotłowni, ale również systemu
  ogrzewania i zasilania w parę.
- Mimo, że bardzo często w przetargach zwyciężają oferty ograniczające się do samej tylko
  przebudowy kotłowni - firma nasza zawsze, zgodnie z techniczną rzetelnością,
  oferuje wykonanie obejmujące całość problemu energetycznego.

Historia:
Firma powstała w 1984 roku.
Inżynier z doświadczeniem fachowym, postanowił po 5 latach pracy w firmie Państwowej
wziąć los w swoje ręce. Zdał egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej, zakupił Nysę,
komplet narzędzi instalacyjnych, uruchomił usługi instalacyjne w zakresie wod-kan-gaz.
Do tej działalności dołączył kolega z okresu studiów - Emil Mikulski.
Od roku 1985 do 1995 wspólnie prowadzili firmę, która w 1990 roku na propozycję Romana
Szefer, autora znaku firmowego, przyjęła nazwę "SPAW".
Współwłaściciele dali się poznać na rynku wielkopolskim jako ludzie ceniący
wysoką jakość i sprawność organizacyjną wykonywania usług montażowych, za co zostali
uhonorowani nagrodą "Złotego Instalatora".
W roku 1995 nastąpił podział firmy na: "SPAW" właściciel Roman Szefer oraz
SPBKiIP "Energo-Spaw" właściciel Emil Mikulski
Rok 1996 firma "SPAW" specjalizuje się w zakresie budowy kotłowni i instalacji parowych.
Rok 1997 rozszerzenie działalności o budowę spalarni odpadów medycznych.
Rok 2000 wydzielenie działu serwisowego kotłowni i instalacji.
Rok 2004 rozszerzenie działalności o prowadzenie eksploatacji systemów grzewczych.
Rok 2007 wdrożenie zdalnego nadzoru nad kotłowniami z opomiarowaniem.

Najważniejsze zrealizowane zlecenia:
1. Budowa spalarni odpadów medycznych
    Spalarnia w oparciu o palniki Oillon 18kg/h i 30kg/h
2. Kotłownia 3x105kW /zdjęcia – ząłącznik „2_3x105kW”/
    Kotłownia kaskadowa w oparciu o kotły kondensacyjne
3. Kotłownie w blokach osiedla mieszkaniowego w Biedrusku
    Kotłownia kaskadowa w oparciu o kotły kondensacyjne
4. Kotłownia Szpital
    Kotłownia w oparciu o kotły nadmuchowe 1,33MW x2 szt. i kotły parowe 1,5MW x2szt.
5. Kotłownia Herbapol
    Kotłownia w oparciu o kotły parowe LOOS

Nagrody, które firmy posiadają:
1994 r. - „Złoty Instalator”

Zapraszamy do współpracy.