Techbud JK Sp. z o.o.

Dane teleadresowe
TECHBUD JK Spółka z o.o.
Ul.Bogusławskiego 42
64-920 Piła

Techbud JK Sp. z o.o. kontynuuje działalność firmy PW TECHBUD założonej w 1989 roku
przez Jana Kozerę. Przez wiele lat działalności firma zgromadziła niezbędne zaplecze
techniczne z całkowitym wyposażeniem, własnymi środkami transportu i sprzętem zgodnym
z profilem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatrudniamy wyspecjalizowany personel
posiadający pełne uprawnienia w zakresie wykonywanych robot. Specjalizujemy się w
wykonawstwie nawierzchni z kostki betonowej przy obiektach przemysłowych i handlowych.

Zakres robót:
- budowa dróg, parkingów i chodników z kostki brukowej,
- roboty ziemne,
- kanalizacja deszczowa,
- podbudowy dowolnego typu,
- zagospodarowanie terenów zielonych dróg,
- podbudowy pod posadzki z betonów,
- usługi sprzętowe,
- umacnianie, stabilizowanie, zagęszczanie i wymiana gruntów,
- niwelacja terenu,

Zapraszamy do współpracy.